پمپ کفکش فاضلابی

TPA
Product comparison
3.00
  • مصرف انرژی پایین
  • جنس پروانه تک کانال و چندکانال
  • ضدآب تا عمق 20
  • دمای مناسب 40°C